συνδιαμορφώνουμε
το όραμα για το νησί μας

Η πρωτοβουλία LESVOS 2030 αποτελεί μια ανοικτή πρόσκληση σε φορείς, οργανώσεις και την Κοινωνία των Πολιτών της Λέσβου, για συμμετοχή στη διαμόρφωση του ενός οράματος για τη βιώσιμη και ανθεκτική Λέσβο του 2030 και της στρατηγικής υλοποίησής του.

0
συμμετέχουσες ομάδες
Κοινωνίας των Πολιτών
0
ανοικτές εκδηλώσεις
0
συμμετέχοντες σε εκδηλώσεις

Υπό την αιγίδα

Τα νέα του LESVOS 2030

Με σημαντική συμμετοχή η πρώτη ανοιχτή συζήτηση στο πλαίσιο του προγράμματος LESVOS 2030, που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά την Τετάρτη 13 Μαΐου 2020 το απόγευμα. Οι συμμετέχοντες συνέβαλαν με τις σκέψεις, τους...

Η πρώτη σκιαγράφηση του οράματος εκπροσώπων της Κοινωνίας των Πολιτών για τη Λέσβο του 2030