Καθοριστική η νέα δεκαετία, που ξεκινά για τη Λέσβο

Η δεκαετία, που τελειώνει, για τη Λέσβο δύσκολα θα μείνει στη μνήμη μας έχοντας θετικό πρόσημο. Ήταν, άλλωστε, και η δεκαετία της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, η οποία φυσικά και αφήνει τα σημάδια της στην ελληνική περιφέρεια. Επιπλέον, από το 2015 το νησί επωμίζεται και το μεγαλύτερο βάρος διαχείρισης του μεταναστευτικού ζητήματος, με εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες να έχουν περάσει και περίπου 20.000 να παραμένουν αυτή τη στιγμή εγκλωβισμένοι σε αυτό. ΄

Η οικονομική και μεταναστευτική κρίση, σε συνδυασμό με μια σειρά άλλων παραγόντων και αδυναμιών, φέρνει τη Λέσβο στο ξεκίνημα μιας νέας δεκαετίας, ως μέρος μιας Περιφέρειας που καθηλώνεται στην τελευταία θέση των περιφερειών της Ευρώπης, σε επίπεδο ανταγωνιστικότητας, κι ως εκ τούτου όχι μια από τις πρώτες επιλογές ως τόπος για να ζήσει κανείς και να δραστηριοποιηθεί σε αυτόν επαγγελματικά. Ακόμα και αν στο νησί μπορούμε να εντοπίσουμε πληθώρα στοιχείων, τα οποία αν αξιοποιηθούν σωστά μπορούν να αποτελέσουν συστατικά της συνταγής, που θα μας οδηγήσει σε βιώσιμη ανάπτυξη.

Η νέα δεκαετία, επομένως, είναι καθοριστική για τη Λέσβο. Είναι η δεκαετία, που θα πρέπει να απαντήσουμε σε μια σειρά ερωτημάτων, μεταξύ των οποίων:

  • Πως θέλουμε να διαμορφωθεί η οικονομία του νησιού τα επόμενα δέκα χρόνια;
  • Πως θέλουμε να εξελιχθεί η Λέσβος ως τουριστικός προορισμός;
  • Πως θα αναδειχθεί και να εξελιχθεί η πολιτιστική ταυτότητα του νησιού;
  • Πως θα αντιμετωπίζονται οι προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής;
  • Πως θα διασφαλιστεί η κοινωνική συνοχή;
  • Πως θα διαμορφωθεί η καθημερινότητά μας, πως θα αξιοποιηθούν τα οφέλη των νέων τεχνολογιών σε αυτή, και πως θα βελτιωθεί η ποιότητα ζωής μας όχι μόνο στις πόλεις αλλά και στα χωριά και στις αγροτικές περιοχές;
  • Πως θα υπάρχει συνεργασία φορέων και της κοινωνίας των πολιτών, πως θα ενδυναμωθεί ο ρόλος των νέων;

Οι απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις δεν είναι εύκολες. Είναι πολυσύνθετες, πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους πολλές διαφορετικές παραμέτρους και αφορούν τομείς, που δεν είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους, αλλά αλληλοεξαρτώμενοι, σε μικρό ή μεγάλο βαθμό. Το σύνολο των απαντήσεων συνθέτει κι ένα όραμα για τη Λέσβο της επόμενης δεκαετίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, τον Σεπτέμβριο του 2019 ξεκίνησε από το Creative Hub και η πρωτοβουλία LESVOS 2030, που έχει ως στόχο την ενεργοποίηση της κοινωνίας των πολιτών στη Λέσβο, τη συνάντηση πολλών διαφορετικών μερών της, και την ενεργή συμμετοχή τους στη διαμόρφωση του οράματος για τη Λέσβο.

Μια αλλαγή χρονιάς, πόσο μάλλον μιας δεκαετίας, είναι μια ευκαιρία ανασκόπησης αλλά και χάραξης νέων οριζόντων σε αυτή που θα ακολουθήσει. Είναι σημαντικό και καθοριστικό, αυτό να συμβεί και για το νησί μας, και η κοινωνία των πολιτών και θεσμικοί φορείς να δουλέψουν μαζί, για την επίλυση των προβλημάτων, την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και για μία Λέσβο, όπως όλοι την ονειρευόμαστε!