Η πρώτη σκιαγράφηση του οράματος εκπροσώπων της Κοινωνίας των Πολιτών για τη Λέσβο του 2030

Με σημαντική συμμετοχή η πρώτη ανοιχτή συζήτηση στο πλαίσιο του προγράμματος LESVOS 2030, που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά την Τετάρτη 13 Μαΐου 2020 το απόγευμα. Οι συμμετέχοντες συνέβαλαν με τις σκέψεις, τους προβληματισμούς και την εμπειρία τους όχι απλά στην καταγραφή προβλημάτων, που αντιμετωπίζει η Λέσβος, αλλά κυρίως σε αυτό που αποτελεί μια πρώτη «σκιαγράφηση» του οράματος για το πως θέλουμε να δούμε το νησί μας το 2030!

Η συζήτηση κάλυψε αρκετές πλευρές των προβλημάτων και των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Λέσβος, αυτή την περίοδο. Με δεδομένο το ότι το νησί αντιμετωπίζει πολλαπλές κρίσεις (οικονομική, μεταναστευτική, υγειονομική και μια διαφαινόμενη νέα οικονομική), σημειώθηκε η ανάγκη η Λέσβος να γίνει ανθεκτική και το πως κάθε ένας τομέας, θα μπορεί να απορροφήσει τους «κραδασμούς» μελλοντικών κρίσεων και να συνεισφέρει στην αντιμετώπισή τους.

Έμφαση δόθηκε στη σημασία του να συμμετέχει ενεργά η Κοινωνία των Πολιτών, ιδιαίτερα οι νέοι, στη διαμόρφωση ενός οράματος για τη Λέσβο, και στη στενή της σχέση με τους θεσμικούς φορείς, οι οποίοι είναι απαραίτητο να ανανεωθούν, ακολουθώντας διαφορετικά μοντέλα διακυβέρνησης. Επιπλέον, συζητήθηκε το φαινόμενο του brain drain και πως ζητούμενο είναι η Λέσβος να γίνει ένας τόπος ελκυστικός, για νέους κατοίκους αλλά και για να επιστρέψουν άνθρωποι, που κατάγονται από εδώ, διαπρέπουν στο εξωτερικό και οι οποίοι σε κάθε περίπτωση είναι χρήσιμο να συμβάλλουν στην ανάπτυξη του νησιού, έστω και από μακριά.

Κοινή θέση αποτέλεσε η ανάγκη ενός κεντρικού αναπτυξιακού σχεδιασμού με συνέχεια, συνέπεια και συνεχή παρακολούθηση, ο οποίος δεν αφορά μόνο την πόλη της Μυτιλήνης ή τα «κεφαλοχώρια», αλλά ακόμη και τα μικρά χωριά. Ένας σχεδιασμός που θα είναι εξωστρεφής, θα συνδυάζει το όραμα με την τεχνοκεντρική προσέγγιση, θα αξιοποιεί αποδοτικά χρηματοδοτικούς πόρους, τις δυνατότητες της τεχνολογία και την επιστημονική γνώση και θα λαμβάνει σοβαρά υπόψη ζητήματα αναβάθμισης της ποιότητας ζωής.

Το σημαντικότερο, όμως, είναι η ίδια η Κοινωνία των Πολιτών να ενστερνιστεί την ανάγκη της αλλαγής, να την «απαιτήσει» από τους θεσμικούς φορείς και να συμμετέχει στην επίτευξή της.

***

Το αμέσως προσεχές διάστημα, θα πραγματοποιηθούν και άλλες συναντήσεις, καθώς στόχος είναι το συντομότερο δυνατό να προκύψει το όραμα για τη Λέσβο της επόμενης δεκαετίας και να προχωρήσει ο σχεδιασμός της στρατηγικής για την υλοποίησή του. Το κάλεσμα σε αυτές τις συναντήσεις είναι πάντα ανοικτό, και κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να εκδηλώσει το ενδιαφέρον συμμετοχής σε αυτές ακολουθώντας τις οδηγίες που είναι δημοσιευμένες εδώ.