Online έρευνα για τις προκλήσεις της Λέσβου

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας LESVOS 2030 πραγματοποιείται μια μικρή online έρευνα που αφορά κατοίκους ή καταγόμενους από τη Λέσβο, η οποία έχει ως στόχο να καταγράψει την άποψη των συμμετεχόντων για τις προκλήσεις, που έχει μπροστά του το νησί για την επόμενη δεκαετία.

Επιπλέον, σκοπός της έρευνας είναι να αντλήσουμε και χρήσιμες πληροφορίες για το βαθμό συμμετοχής των πολιτών στα κοινά, καθώς επίσης και τους λόγους, που οδηγούν τους συμμετέχοντες να επιλέξουν τη Λέσβο ως τόπο διαμονής τους ή όχι.

Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής θα αξιοποιηθούν κατά τη διάρκεια των εργασιών στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας και θα είναι χρήσιμα για τη διαμόρφωση της δομής και του περιεχομένου των θεματικών εργαστηρίων του LESVOS 2030, που θα πραγματοποιηθούν το επόμενο διάστημα.

Μπορείτε να συμμετέχετε κι εσείς ανώνυμα στην έρευνα απαντώντας τις ερωτήσεις, που θα βρείτε εδώ.

Η πρώτη σκιαγράφηση του οράματος εκπροσώπων της Κοινωνίας των Πολιτών για τη Λέσβο του 2030

Με σημαντική συμμετοχή η πρώτη ανοιχτή συζήτηση στο πλαίσιο του προγράμματος LESVOS 2030, που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά την Τετάρτη 13 Μαΐου 2020 το απόγευμα. Οι συμμετέχοντες συνέβαλαν με τις σκέψεις, τους προβληματισμούς και την εμπειρία τους όχι απλά στην καταγραφή προβλημάτων, που αντιμετωπίζει η Λέσβος, αλλά κυρίως σε αυτό που αποτελεί μια πρώτη «σκιαγράφηση» του οράματος για το πως θέλουμε να δούμε το νησί μας το 2030!

Η συζήτηση κάλυψε αρκετές πλευρές των προβλημάτων και των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Λέσβος, αυτή την περίοδο. Με δεδομένο το ότι το νησί αντιμετωπίζει πολλαπλές κρίσεις (οικονομική, μεταναστευτική, υγειονομική και μια διαφαινόμενη νέα οικονομική), σημειώθηκε η ανάγκη η Λέσβος να γίνει ανθεκτική και το πως κάθε ένας τομέας, θα μπορεί να απορροφήσει τους «κραδασμούς» μελλοντικών κρίσεων και να συνεισφέρει στην αντιμετώπισή τους.

Έμφαση δόθηκε στη σημασία του να συμμετέχει ενεργά η Κοινωνία των Πολιτών, ιδιαίτερα οι νέοι, στη διαμόρφωση ενός οράματος για τη Λέσβο, και στη στενή της σχέση με τους θεσμικούς φορείς, οι οποίοι είναι απαραίτητο να ανανεωθούν, ακολουθώντας διαφορετικά μοντέλα διακυβέρνησης. Επιπλέον, συζητήθηκε το φαινόμενο του brain drain και πως ζητούμενο είναι η Λέσβος να γίνει ένας τόπος ελκυστικός, για νέους κατοίκους αλλά και για να επιστρέψουν άνθρωποι, που κατάγονται από εδώ, διαπρέπουν στο εξωτερικό και οι οποίοι σε κάθε περίπτωση είναι χρήσιμο να συμβάλλουν στην ανάπτυξη του νησιού, έστω και από μακριά.

Κοινή θέση αποτέλεσε η ανάγκη ενός κεντρικού αναπτυξιακού σχεδιασμού με συνέχεια, συνέπεια και συνεχή παρακολούθηση, ο οποίος δεν αφορά μόνο την πόλη της Μυτιλήνης ή τα «κεφαλοχώρια», αλλά ακόμη και τα μικρά χωριά. Ένας σχεδιασμός που θα είναι εξωστρεφής, θα συνδυάζει το όραμα με την τεχνοκεντρική προσέγγιση, θα αξιοποιεί αποδοτικά χρηματοδοτικούς πόρους, τις δυνατότητες της τεχνολογία και την επιστημονική γνώση και θα λαμβάνει σοβαρά υπόψη ζητήματα αναβάθμισης της ποιότητας ζωής.

Το σημαντικότερο, όμως, είναι η ίδια η Κοινωνία των Πολιτών να ενστερνιστεί την ανάγκη της αλλαγής, να την «απαιτήσει» από τους θεσμικούς φορείς και να συμμετέχει στην επίτευξή της.

***

Το αμέσως προσεχές διάστημα, θα πραγματοποιηθούν και άλλες συναντήσεις, καθώς στόχος είναι το συντομότερο δυνατό να προκύψει το όραμα για τη Λέσβο της επόμενης δεκαετίας και να προχωρήσει ο σχεδιασμός της στρατηγικής για την υλοποίησή του. Το κάλεσμα σε αυτές τις συναντήσεις είναι πάντα ανοικτό, και κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να εκδηλώσει το ενδιαφέρον συμμετοχής σε αυτές ακολουθώντας τις οδηγίες που είναι δημοσιευμένες εδώ.

Καθοριστική η νέα δεκαετία, που ξεκινά για τη Λέσβο

Η δεκαετία, που τελειώνει, για τη Λέσβο δύσκολα θα μείνει στη μνήμη μας έχοντας θετικό πρόσημο. Ήταν, άλλωστε, και η δεκαετία της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, η οποία φυσικά και αφήνει τα σημάδια της στην ελληνική περιφέρεια. Επιπλέον, από το 2015 το νησί επωμίζεται και το μεγαλύτερο βάρος διαχείρισης του μεταναστευτικού ζητήματος, με εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες να έχουν περάσει και περίπου 20.000 να παραμένουν αυτή τη στιγμή εγκλωβισμένοι σε αυτό. ΄

Η οικονομική και μεταναστευτική κρίση, σε συνδυασμό με μια σειρά άλλων παραγόντων και αδυναμιών, φέρνει τη Λέσβο στο ξεκίνημα μιας νέας δεκαετίας, ως μέρος μιας Περιφέρειας που καθηλώνεται στην τελευταία θέση των περιφερειών της Ευρώπης, σε επίπεδο ανταγωνιστικότητας, κι ως εκ τούτου όχι μια από τις πρώτες επιλογές ως τόπος για να ζήσει κανείς και να δραστηριοποιηθεί σε αυτόν επαγγελματικά. Ακόμα και αν στο νησί μπορούμε να εντοπίσουμε πληθώρα στοιχείων, τα οποία αν αξιοποιηθούν σωστά μπορούν να αποτελέσουν συστατικά της συνταγής, που θα μας οδηγήσει σε βιώσιμη ανάπτυξη.

Η νέα δεκαετία, επομένως, είναι καθοριστική για τη Λέσβο. Είναι η δεκαετία, που θα πρέπει να απαντήσουμε σε μια σειρά ερωτημάτων, μεταξύ των οποίων:

  • Πως θέλουμε να διαμορφωθεί η οικονομία του νησιού τα επόμενα δέκα χρόνια;
  • Πως θέλουμε να εξελιχθεί η Λέσβος ως τουριστικός προορισμός;
  • Πως θα αναδειχθεί και να εξελιχθεί η πολιτιστική ταυτότητα του νησιού;
  • Πως θα αντιμετωπίζονται οι προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής;
  • Πως θα διασφαλιστεί η κοινωνική συνοχή;
  • Πως θα διαμορφωθεί η καθημερινότητά μας, πως θα αξιοποιηθούν τα οφέλη των νέων τεχνολογιών σε αυτή, και πως θα βελτιωθεί η ποιότητα ζωής μας όχι μόνο στις πόλεις αλλά και στα χωριά και στις αγροτικές περιοχές;
  • Πως θα υπάρχει συνεργασία φορέων και της κοινωνίας των πολιτών, πως θα ενδυναμωθεί ο ρόλος των νέων;

Οι απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις δεν είναι εύκολες. Είναι πολυσύνθετες, πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους πολλές διαφορετικές παραμέτρους και αφορούν τομείς, που δεν είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους, αλλά αλληλοεξαρτώμενοι, σε μικρό ή μεγάλο βαθμό. Το σύνολο των απαντήσεων συνθέτει κι ένα όραμα για τη Λέσβο της επόμενης δεκαετίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, τον Σεπτέμβριο του 2019 ξεκίνησε από το Creative Hub και η πρωτοβουλία LESVOS 2030, που έχει ως στόχο την ενεργοποίηση της κοινωνίας των πολιτών στη Λέσβο, τη συνάντηση πολλών διαφορετικών μερών της, και την ενεργή συμμετοχή τους στη διαμόρφωση του οράματος για τη Λέσβο.

Μια αλλαγή χρονιάς, πόσο μάλλον μιας δεκαετίας, είναι μια ευκαιρία ανασκόπησης αλλά και χάραξης νέων οριζόντων σε αυτή που θα ακολουθήσει. Είναι σημαντικό και καθοριστικό, αυτό να συμβεί και για το νησί μας, και η κοινωνία των πολιτών και θεσμικοί φορείς να δουλέψουν μαζί, για την επίλυση των προβλημάτων, την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και για μία Λέσβο, όπως όλοι την ονειρευόμαστε!  

LESVOS 2030: πως θέλουμε να είναι το νησί μας σε 10 χρόνια;

Λένε, πως ο καλύτερος τρόπος για να προβλέψεις το μέλλον είναι να το δημιουργήσεις. Γι’ αυτό ακριβώς ξεκινάμε μια τεράστια συζήτηση και ταυτόχρονα ένα φιλόδοξο και προκλητικό project: το LESVOS 2030.

Στόχος μας να συζητήσουμε όλοι μαζί για το πως θέλουμε να είναι ο τόπος μας μέσα στην επόμενη δεκαετία. Να σχηματίσουμε ένα κοινό όραμα για μια βιώσιμη και ανθεκτική Λέσβο και να δουλέψουμε για να το υλοποιήσουμε.

Δύσκολο; Ναι βέβαια. Ανέφικτο; Σε καμία περίπτωση.

Στην πρώτη φάση του προγράμματος, που θα διαρκέσει έως και το καλοκαίρι του 2020, θα πραγματοποιηθεί μια σειρά θεματικών συναντήσεων εργασίας, που θα οδηγήσουν στο 1ο συνέδριο LESVOS 2030 FORUM. Σε αυτό το συνέδριο θα τεθούν οι βασικοί άξονες του κοινού οράματος για την επόμενη δεκαετία και – ιδανικά – θα τεθούν οι βάσεις για έναν στρατηγικό σχεδιασμό υλοποίησής τους.

Το LESVOS 2030 ακολουθεί τους παρακάτω τομείς:

– Οικονομία
– Περιβάλλον – Κλιματική Αλλαγή
– Πολιτισμός
– Τουρισμός
– Καθημερινότητα – Ποιότητα Ζωής – Έξυπνες Πόλεις
– Καινοτομία – Τεχνολογική Προσαρμογή
– Ενδυνάμωση Νέων
– Πολυεπίπεδη Συνεργασία
– Κοινωνική Συνοχή

Πρόθεσή μας είναι το LESVOS 2030 πολύ σύντομα να γίνει από ένα project του Creative Hub, project των φορέων, των οργανώσεων, των κατοίκων και όλων όσων αγαπούν τη Λέσβο.

Ήδη έχουμε απευθύνει επισήμως πρόσκληση σε φορείς του νησιού (και θα ακολουθήσουν κι άλλες) και ελπίζουμε ότι θα ανταποκριθούν στο κάλεσμά μας σε αυτά τα πρώτα βήματα, της πρώτης φάσης του project. Ένα κάλεσμα ανοικτό χωρίς αποκλεισμούς, που απευθύνεται σε κάθε φορέα, οργανισμό, τυπική ή άτυπη ομάδα πολιτών.

Το προσεχές διάστημα θα ανακοινωθεί το λεπτομερές πλάνο του προγράμματος LESVOS 2030.