Συχνές ερωτήσεις

Όχι. Το LESVOS 2030 έχει ως στόχο τη διαμόρφωση ενός οράματος και την κατάρτιση μιας στρατηγικής υλοποίησής του. Σε αυτή συμμετέχουν ομάδες της κοινωνίας των πολιτών, φορείς και οργανώσεις. 

Βέβαια, όσα προκύπτουν από το LESVOS 2030 θα κοινοποιούνται και στους φορείς αυτοδιοίκησης, ως εισήγηση. Το ιδανικό σενάριο θέλει να υιοθετούνται στο σύνολό τους ή να προσαρμόζονται και να εντάσσονται στην γενικότερη στρατηγική τους.

Το LESVOS 2030 δεν σχετίζεται με συγκεκριμένη αυτοδιοικητική παράταξη ή πολιτική κίνηση.

Μπορεί να συμμετέχει κάθε φορέας, οργάνωση, τυπική ή άτυπη ομάδα πολιτών. Οι εκπρόσωποί τους μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον συμμετοχή τους συμπληρώνοντας την σχετική φόρμα που θα βρουν εδώ έως και τις 20 Οκτωβρίου 2019.

Η τήρηση της παραπάνω ημερομηνίας θα μας βοηθήσει για να οργανώσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη συμμετοχή κάθε ενδιαφερόμενου στις ομάδες εργασίας.

Ναι. Για πρακτικούς λόγους, στις ομάδες εργασίες θα συμμετέχουν εκπρόσωποι φορέων, οργανώσεων, τυπικών ή άτυπων ομάδων εργασίας. Αυτό γίνεται για να υπάρχει η μεγαλύτερη δυνατή “διάχυση” συμμετοχής, αφού κάθε άτομο θα εκπροσωπεί ουσιαστικά έναν μεγαλύτερο αριθμό συμπολιτών μας.

Ωστόσο, θα οργανωθούν και ανοικτές συναντήσεις και συζητήσεις με πολίτες, με καταγραφή θέσεων και απόψεων, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν από τις ομάδες εργασίας.

Κατ’ εξαίρεση μεμονωμένα άτομα μπορεί να συμμετάσχουν σε ομάδες εργασίας, εάν κριθεί ότι μπορεί να συνεισφέρουν σε αυτές λόγω επαγγελματικής / επιστημονικής / ακαδημαϊκής ιδιότητας.

Το LESVOS 2030 διοργανώνεται από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία CREATIVE HUB, με έδρα τη Λέσβο, και αυτή τη στιγμή είναι αυτοχρηματοδοτούμενο. 

Σε περίπτωση, που προκύψει οποιαδήποτε χρηματοδότηση, για λόγους διαφάνειας θα σημειωθεί και εδώ και θα υπάρχει σχετική αναφορά στην ιστοσελίδα.

Επίσημα το LESVOS 2030 ξεκίνησε με την ανακοίνωσή του στις 24 Σεπτεμβρίου 2019. Η πρώτη φάση του προγράμματος ολοκληρώνεται μέσα στο καλοκαίρι του 2020. Το χρονοδιάγραμμα (το οποίο μπορεί να αλλάξει) μπορείτε να το δείτε ανά πάσα στιγμή εδώ.

Ο βασικός κορμός δράσεων του LESVOS 2030 αποτελείται από συναντήσεις των ομάδων εργασίας και εκδηλώσεις ενημέρωσης των συμμετεχόντων φορέων, οργανώσεων και ομάδων πολιτών, καθώς επίσης και από ανοικτές συναντήσεις με πολίτες και φυσικά εκδηλώσεις ενημέρωσης.

Την άνοιξη του 2020 θα πραγματοποιηθεί το 1ο LESVOS 2030 FORUM όπου θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.