Συμμετοχή

Η συμμετοχή στις δράσεις του LESVOS 2030 είναι ανοικτή σε κάθε ενδιαφερόμενο φορέα, οργάνωση, τυπική ή άτυπη ομάδα της Κοινωνίας των Πολιτών, αλλά και από μεμονωμένα άτομα.

Όλες οι δράσεις του προγράμματος είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, η δε συμμετοχή σε αυτές χωρίς χρέωση.

Το Creative Hub, ως εμπνευστής και συντονιστής του προγράμματος, δεσμεύεται για τη συμμετοχή κάθε ενδιαφερόμενου, χωρίς αποκλεισμούς, και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ανάλογα με το πλήθος των φορέων, που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Αν θέλετε να συμμετέχετε στις εργασίες του LESVOS 2030 μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή εδώ.