Χρονοδιάγραμμα

Αυτή τη στιγμή, βρισκόμαστε στην πρώτη φάση του προγράμματος, της οποίας το βασικό χρονοδιάγραμμα είναι το εξής:

Τι περιλαμβάνει η 1η φάση του LESVOS 2030

Ανακοίνωση

Ανακοινώνεται το ξεκίνημα και οι πρώτες λεπτομέρειες του προγράμματος.

Προσκλήσεις συμμετοχής

Απευθύνουμε ένα ανοικτό κάλεσμα συμμετοχής στο πρόγραμμα. Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Προσυνεδριακή περίοδος

Πρόκειται για την κρισιμότερη περίοδο της πρώτης φάσης του προγράμματος. Κατά τη διάρκειά της, μεταξύ άλλων:

  • Πραγματοποιούνται συναντήσεις με τους συμμετέχοντες
  • Οργανώνονται (ανάλογα με τις συμμετοχές) και πραγματοποιούνται συναντήσεις διαβούλευσης και εργασίας
  • Διαμορφώνονται οι προτάσεις, που θα συνθέσουν το κοινό όραμα για τη Λέσβο του 2030.
  • Ξεκινά η διοργάνωση του συνεδρίου της 1ης φάσης

Συνέδριο πρώτης φάσης “LESVOS 2030 FORUM”

To πρώτο συνέδριο LESVOS 2030 FORUM θα πραγματοποιηθεί την άνοιξη του 2020 και θα αφορά την πρώτη φάση του προγράμματος LESVOS 2030. Σε αυτό θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της προσυνεδριακής περιόδου. Επιπλέον, στο συνέδριο θα φιλοξενηθούν εισηγητές/τριες και από άλλες περιοχές της Ελλάδας, που θα καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος θεματικών σχετικών με το πρόγραμμα, για τη γνωριμία των συμμετεχόντων με καλές πρακτικές, και την παρουσίαση προγραμμάτων, ερευνών κ.α. που θα είναι χρήσιμα για τις επόμενες φάσεις του προγράμματος.

Σχεδιασμός δεύτερης φάσης

Σε αυτό το σημείο γίνεται λεπτομερής αξιολόγηση της πρώτης φάσης του προγράμματος, ολοκληρώνεται η καταγραφή όσων έχουν προκύψει σε αυτή και σχεδιάζεται η δεύτερη φάση, που θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο του 2020.